วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

คำศัพท์และความหมายเกี่ยวกับ Internet และ E - commerce 27/4/2556

คำศัพท์เกี่ยวกับ Internet และ E - commerce 27/4/2556

1. Extranet (เอ็กซ์ทราเน็ต) การเชื่อมต่ออินทราเน็ต (internet) ของสองบริษัทเข้าด้วยกันโดยใช้ TCP/IP โปรโตคอล เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า shared nets


2. FEDI  ( Financial EDI ) เป็นระบบที่ก่อตั้งโดยธนาคารและลูกค้าที่เป็นบริษัท เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำรายการรับชำระเงินและโอนเงินกับทางธนาคารได้โดยตรงทางอิเล็กทรอนิคส์ ระบบ FEDI จะใช้ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจเท่านั้น 


3. FTP ( File transfer protocol ) โปรโตคอลที่ใช้ในการรับส่งแฟ้มข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ client กับเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ตมีโปรดแกรมหลายตัวในท้องตลาดที่ใช้ FTP ทำให้เราสามารถ upload หรือ download แฟ้มข้อมูลได้ทีละแฟ้มหรือครั้งละหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล (เรียกว่าเป็นชุดหรือ batch) ได้ตามการ4. Firewalls เป็นระบบป้องกันการเข้ามาดูข้อมูลใน packet ที่ส่งผ่านระหว่างอุปกรณ์สื่อสารหรือระหว่างผู้รับกับผู้ส่ง ที่อยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ firewallจะให้เรากำหนดจุดเชื่อมต่อการส่งหรือรับข้อมูลในเครือข่ายภายในของเราที่ แน่นนอนเพียงจุดเดียวเพื่อการควบคุมระบบความปลอดภัยของโปรโตคอล รวมถึงโปรแกรมต่างๆ และข้อมูลที่ส่งผ่าน เข้าออกระหว่างเครือข่ายของเรากับเครือข่ายภายนอก firewall สามารถป้องกันการลักลอบดูข้อมูล ( spoofing ) ได้ เป็นอย่างดี แต่จะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่ส่งผ่านเข้ามานั้นจากผู้ที่อ้างจริงหรือไม่ รวมถึงไม่สามารถป้องกัน เรื่องของสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลและไวรัสในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเราได้ 
5. Gateway ซอฟต์แวร์ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองระบบที่ใช้โปรโตคอลต่างกันเข้าด้วยกัน ทำให้ คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทั้งสองระบบสามารถติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลระหว่างกันได้ โดยข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างกัน จะผ่านกลไกลของ gateway นี้เพื่อแปลงให้อยู่ในรูปที่โปรโตคอลของเครือข่ายอีกฝั่งหนึ่งสามารถเข้าใจได้ ( protocol compatible form ) ก่อนจะส่งต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น